Interjú Berkes Lászlóval 2017

Beküldve: | Kategória: Aktuális.

– Úgy tűnik, ez a karácsonyi interjú kezd rendszeressé válni. A tavalyi és a tavalyelőtti után itt van ez a legújabb is.

– Valóban, sok minden történt, történik, egyre több és több feladatunk van, egyre több az elvárás felénk és igyekezünk ezeknek megfelelni. Van miről és lesz is miről beszélni.

blint15_n

– Szerinted mi volt a legfontosabb történés a 2017-es évben?

– Kétségtelenül a Szövetség megalakulása. Április 29.-én Kecelen megalakult a Magyar Grappling Szövetség, mely szakszövetségi státuszban irányítja Magyarországon a sportág életét. Elnöke Kovács Gábor, helyettesei Vancsik Nándor és Lakatos Sándor. Az elnökség tagjai még dr. Boromisza Péter, Merkert Zoltán, Sós György és jómagam. Az operatív munkát az Ügyintéző Bizottság végzi, ennek a bizottságnak minden tagegyesület képviselője a tagja. A szakszövetség bejegyzéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy az EMMI államtitkársága, dr. Szabó Tünde államtitkár asszony és dr. Reinhardt Ákos főosztályvezető úr támogatta a kérelmünket, és kiállították a szakszövetségi státusz megszerzéséhez szükséges igazolást. A támogatásukat ezúton is köszönjük!

– Mit jelent a grappling sportág életében a Szövetség megalakulása?

– Azt, hogy a bevezető szakasz lezárult és kezdődik az érdemi munka. A versenyrendszer kialakítása és bevezetése, a versenyzési lehetőség biztosítása ugyanis csak a már meglévő klubok, versenyzők aktivizálását jelentette. Lehetővé tette, hogy felmutassuk azt a közösséget, mely műveli a grapplinget és felmutassuk azt a múltat, mely szükséges a szakszövetség megalakulásához (legalább három éven át legalább száz versenyzővel működtetett országos bajnokság). Ennek a közösségnek a legfontosabb tulajdonsága természetesen a grappling szeretete, az azonos értékrend és az önkéntes, alulról szerveződés. Bár a versenyzési lehetőség biztosítása is a klubok fejlődését szolgálta, azonban az igazi sportágfejlesztés csak ezután fog beindulni. A versenyek szervezése kétségtelenül fontos feladat, de csak egy szűk szelete a munkának. A klubok segítése, az edzésfeltételeik javítása, az edzők képzése és minősítése, a szakmai anyagok kidolgozása, az egyesületek alapításában, a sportbiztosítások és sportorvosi vizsgálatok megszervezésében nyújtott segítség, a sportolói nyilvántartás megszervezése, a versenyengedélyek kiadása, az állami feltételeknek való megfelelés, a sportinformációs rendszerbe való integrálódás, általában a sportág irányítása, a szakszövetségi feladatok ellátása csak ezután indul. Megkezdjük a szemináriumok és az edzőtáborok szervezését. Hihetetlen nagy feladat, de megvan hozzá az apparátusunk, és a szakhatóságokkal való szoros együttműködésben végig fogjuk vinni. A sportág helyzetének a megszilárdítása is csak most kezdődött el.

A szövetség emblémája

A szövetség emblémája

– Lesznek ezentúl szemináriumok és edzőtáborok?

– Igen, mint minden rendes szövetségben. Jövőre tervezzük az első Nyári Táborunk megszervezését, terveink szerint július közepén lesz Balatonfenyvesen. Most dolgozunk a programján, a részleteket a januári Kongresszuson fogjuk bejelenteni. Az első szemináriumunk pedig már meg is volt most decemberben. Siófokon szervezett Tálos Lajos és Nagy Róbert a gyerekek részére oktatást, nagyon sikeres volt, a létszám meghaladta az előzetes várakozást. Persze ehhez hozzájárult, hogy neves oktatókat sikerült megnyerni, Szekeres Ákos, Varga Levente és Sós György oktatta a fiatalokat. Jelen voltak Sós György tanítványai, a bakui Világbajnokság érmesei, beszélgetni, edzeni és gurulni is lehetett velük, személyes példájuk motiválhatja a társaikat. Az utóbbi évek egyik leginkább inspiráló sikere számomra Sós Gyurié és klubjáé a Bocfölde Sportegyesületé. Nagyon örülök, hogy ránk találtak, hogy megtaláltuk őket a grappling számára. Példájuk mutatja, hogy mit is jelent a grappling, illetve mit adhat a grappling, a Szövetség a kluboknak. Gyuri felismerte a lehetőséget és hajlandó is dolgozni érte. Ez a siker kulcsa szerintem, ez kölcsönösen erősíti a Szövetséget és a tagegyesületeit is. Mindig ott van, tudja, hogy a munkája, a példája elengedhetetlen a sikerhez. Szeretném, ha egyre több klubvezető, képviseletvezető gondolkodna úgy, ahogy Sós Gyuri. Az alakuló ülésen be is választottuk a szakszövetség Elnökségébe. Az sem véletlen, hogy a szemináriumok sora gyermek szemináriummal indul, a Szövetség számára kiemelten fontos az utánpótlás fejlesztése. Korábbi beszélgetésünkkor is elmondtam, hogy a következő évtizedet, a 2020-as éveket a grappling évtizedének gondoljuk, a mai gyermekek akkor válnak majd felnőtté, reméljük ez a sportág jövőbeli erejében is megmutatkozik majd. Ezek a szemináriumok is rendszeressé válnak a jövőben, természetesen mindegyik korosztály számára.

– Említetted az azonos értékrendet, mely jellemzi a szakszövetséget megalakító közösséget. Mi ez az értékrend?

– Nagyon nagy szerencsénk, a kezdetektől velünk van Merkert Zoltán, akinek a szervezetfejlesztés a szakterülete, és ezen a területen folyamatosan képez bennünket. A fejlődésünket ennek köszönhetően részben tudatosan, a lezajló folyamatok ismeretében éljük meg. A szeptemberi gyűlésünk legfőbb témája éppen ennek a – mindannyiunk által érzett, de addig még konkrétan ki nem mondott – értékrendnek a meghatározása volt. Az értékek megfogalmazása azért fontos, mert azokkal tudunk együtt dolgozni sikeresen, akik szintén ezeket vallják. Nyilván az esetleges jövőbeli támogatóink is így gondolkodnak és megvizsgálják, hogy a mi értékrendünk egyezik-e az övékkel. A Szövetségünket jellemző legfőbb értékeink a következők: TISZTELET – CSAPATMUNKA – SZAKMAISÁG. Ezekből a küldetésünkre, együttműködésünk módjára, az egyes részvevők (bírók, segítők, ügyintézők, edzők, klubvezetők, képviseletvezetők és tagok stb.) munkájára vonatkozóan nagyon sok konkrétum megfogalmazható. A „Kik vagyunk, mit csinálunk, mi az, ami minket meghatároz és összetart?” kérdésre ad választ a küldetésnyilatkozatunk, melyet szintén meghatároztunk és így hangzik:
„A Magyar Grappling Szövetség – mint törvény által, állami feladatokkal és speciális jogosítványokkal felruházott sportági szakszövetség – összefogja, irányítja, szervezi és fejleszti a sportág iránt érdeklődő közösséget.
Helyi és országos versenyeket szervez, válogatottat működtet, nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőségeket teremt, ezáltal is biztosítja a versenyzők és klubjaik magas szintű és folyamatos fejlődését, integrálva más küzdősport ágazatok érdeklődő tagjait is.
A Szövetség tagjait az a kiemelt cél vezérli, hogy a grappling, mint sport, széles körben terjedjen el, művelői egyéni fejlődéséhez is – mind fizikai, mind szellemi téren – biztos alapot és kiváló eszközt nyújtson, akár élethosszig tartó tömegsportról, akár versenysportról legyen szó.
Kapcsolataink ápolásával, innovatív rendszereink, szervezett és tudatos együttműködésünk fejlesztésével, bíróink, edzőink képzésével, a versenyzői és egyesületi igényeket szem előtt tartva, nyitottan, összefogással segítjük tagjainkat egyesületi céljaik és kimagasló eredmények eléréséhez.
Hiszünk abban, hogy küldetésünk megvalósításának záloga az egymás iránti őszinteség és tisztelet, a csapatmunka és a magas szintű szakmaiság.”

– Mit értesz a sportág helyzetének megszilárdítása alatt?

– Maga az októberi bejegyzés, a novemberi jogerőre emelkedés, a szakszövetségi státusz csak akkor jöhetett létre, amikor be tudtuk bizonyítani, hogy a grappling önálló sportág és az irányítására jogosultak vagyunk. Ezt követően kialakítjuk a szükséges szabályzatokat és a sporttörvénynek megfelelő módon fogunk működni, ellátjuk a szakszövetségeknek kirótt feladatokat. Meghirdetjük a hazai grapplinggel foglalkozó kluboknak a csatlakozási lehetőséget, kérjük a tagfelvételi kérelmünket a Nemzeti Versenysport Szövetségbe és az UWW Grappling Világszervezetébe. A Szövetség önállóan jogosult lesz a Diákolimpia és a Magyar Bajnokság megszervezésére, a bajnokok kihirdetésére, a nemzetközi versenyekre a kvalifikáció lebonyolítására és a Nemzeti Válogatott összeállítására. Joga és kötelessége az edzők, a bírók, a versenyzők oktatásának és minősítésének a megszervezése. Képviseli hazánkban a nemzetközi szövetséget, jogosítványt kaphat nemzetközi versenyek megszervezésére.

– Ezeknek a feladatoknak egy részét már korábban is elláttátok. Az idei évben is volt kvalifikáció és Európa Bajnokság, illetve Világbajnokság, ahova Ti vittétek ki a válogatott versenyzőket. Mik voltak a tapasztalatok?

– Igen így van, sőt a tavalyi interjúban is beszéltünk az EB-ről és a VB-ről. Eddig azonban a Magyar Birkózó Szövetségnél meglévő jogokat származtatták át a Global Grappling Egyesületre, mostantól pedig a szakszövetség révén önállóan leszünk jogosultak erre. Köszönjük az MBSZ türelmét és támogatását! Eddig mentesültünk a diákolimpiai és a nemzetközi jogdíjak megfizetésétől is (ezeket az MBSZ is megfizeti), ezentúl viszont a kötelezettség a szakszövetségre hárul. A Magyar Grappling Szövetség megalakulása után csak azok indulhatnak az EB-n, VB-n, akiknek van szövetségi versenyengedélyük. Sőt ez igaz az önálló döntővel rendelkező Magyar Bajnokságra is. Ez az évad még úgy indult el, hogy nem volt bejegyezve a szakszövetség, ezért ebben az évadban még a kvalifikációt megkaphatják azok is, akik magán a kvalifikációs versenyen nem rendelkeznek versenyengedéllyel, de az EB, VB, Magyar Bajnoki döntő időpontjáig ki kell, hogy váltsák. A kérdésedre válaszolva a nemzetközi versenyek legfőbb tapasztalata az, hogy míg a fiatalabb és idősebb korosztályokban van bőven keresnivalónk, egyelőre a felnőtteknél még nagyon sokat kell fejlődnünk. A felnőtt korosztályban mind az EB-n, mind a VB-n a legjobb eredményünk az 5. hely volt, érmet sajnos nem tudtunk szerezni. Nagy hátrány a számunkra, hogy nem teljesen ugyanabban a szabályrendszerben versenyzünk. A szakszövetség megalakulásával ez viszont a kötelességünkké válik, úgyhogy a következő, hetedik évadtól a Gi Grappling és a NoGi Grappling versenyszámok haladó szekcióiban az UWW Grappling szabályok szerint versenyzünk. E szerint bonyolítjuk a Diákolimpiát, a Magyar Bajnokságot és természetesen a nemzetközi kvalifikációt. Mindazonáltal a világbajnoki szereplésünk nagyon sikeres volt, messze túlteljesítettük a korábbi eredményeket, a Világbajnokságon nyolc arany-, hét ezüst- és tizenhét bronzérmet szereztünk. Ötvenhárom fős delegáció utazott ki Bakuba, ebből harmincnégy fő volt a versenyző. Álljon itt az aranyérmesek névsora: Tóth Alexa (Gi és NoGi), Puskás Boglárka (Gi és NoGi), Stefanovits Petra (NoGi), dr. Kléber István (NoGi), Doholutzki Tibor (Gi), Hering Timon (NoGi). Gratulálunk! Köszönjük nekik is, a többi versenyzőnek és a felkészítő kluboknak is! Személyesen is komoly tapasztalatokat szereztem, mint a csapat egyik vezetője is, és mint nemzetközi bíró is.

A magyar csapat tagjai a Világbajnokság helyszínén

A magyar csapat tagjai a Világbajnokság helyszínén

– Mondanál erről is pár szót?

– Felemelő volt látni, hogy azok a versenyzők, akik itthon egymás ellen küzdenek, azok a csapatvezetők, akik rendszeresen egymással szemben állnak a tatami két oldalán, mennyire tudnak örülni egymás sikereinek. Most mindannyian magyarok és válogatottak voltak, a hazájukat, a szövetségüket képviselték, nem pedig a klubjukat. Azok a tulajdonságok domináltak, melyek összekötnek bennünket. A csapat egységesen ott volt minden magyar versenyző mögött, volt „magyar szektor”, és hallatta is a hangját. A delegáció tagjai megtisztelték a versenyzőket a szurkolásukkal, támogatásukkal. Több versenyző is elmondta, hogy ez plusz erőt adott nekik a tatamin, felemelő volt érezni, hogy az egész csapat, ennyi ember nekik egyként szurkol. Habár egyedül álltak a reflektorfényben, de maguk mögött tudták az egész delegációt. Az pedig, hogy egy héten keresztül együtt laktunk, gyakorlatilag együtt voltunk végig, lehetővé tette, hogy új barátságok köttessenek, új viszonylatban ismerkedjünk meg a társainkkal. Nyilván ugyanazok a célok, örömök és nehézségek foglalkoztatják a versenyzőket, az edzőket, tehát jól el tudtunk egymással beszélgetni. A felvetett témákról mindenkinek volt véleménye. Azt gondolom, hogy megéri vállalni az áldozatot egy-egy ilyen kiutazási lehetőségre, utólag mindig csak a kivételes élményre emlékezünk. Nagyon összekovácsolta a csapatot, akik itt voltak, azok szerintem szívesen jönnek – ha tudnak kvalifikálni – legközelebb is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az egész csapat együtt lakjon és ez idő alatt együtt éljen, együtt szurkoljon és együtt is szórakozzon. Ez most spontán és csak részben alakult így, de legközelebb készülni is fogunk erre. Öröm volt látni a válogatott delegáció összeállításánál és felkészítésénél, hogy a kijutást mindenki mennyire fontosnak tartja és vállalja a sok anyagi és szervezési terhet. Bakuba nem egyszerű kiutazni, vízumra is szükség volt, ritkán jár a repülő, idegen nyelvű közjegyzői nyilatkozatokra és sportorvosi igazolásokra volt szükség stb. Mindenki vállalta ezt is, és az anyagi terheket is. Sajnos még mindig arra kényszerülünk, hogy saját költségen utazzon mindenki – ez egyébként megakadályozza, hogy minden tehetséges és esélyes versenyző kijöjjön a Világbajnokságra – jelen esetben ez kb. 15 millió forintot jelentett. Ha belegondolunk, hogy egy nagyobb stadion árából ezer (!) ilyen kiutazást lehetne finanszírozni, akkor azt gondoljuk, hogy érdemes lenne a sporttámogatásról döntőknek ilyen irányba is gondolkodniuk! Nekünk a Szövetség vezetőinek kiemelt feladatunk a nemzetközi versenyzésre forrást találni, de erről sem most beszélünk először.

– Említetted a bíráskodást is.

– Nagy élmény volt. A verseny előtt Kovács Gabival együtt részt vettem a bírói értekezleten, illetve a négy versenynapból háromban kora reggeltől késő estig bírói szolgálatban voltam. Gabi már volt így bíró, de nekem ez volt az első. Tudni kell, hogy az UWW Grapplingben a bírók csinálják a mérlegelést, ők kezelik a kijelzőt, vezetik a jegyzőkönyveket is. Három pást van, mindegyikre hat bíró jut, úgyhogy van bőven munkáskéz. Bíróból még ennél is több van, nem mindenki tud minden nap dolgozni. Mindegyik páston van egy felelős bíró, aki felügyeli a pást munkáját. Ők nagyon tapasztalt, sokat látott bírók. A beosztást is ők készítik el. A három napon három különböző felelős bíróval dolgoztam, jó volt megismerni azokat az apró hangsúlykülönbségeket, amelyek jellemzik őket. Figyelnek arra, hogy mindenki vezessen rendszeresen mérkőzéseket is. Általában két-három mérkőzés után cseréltünk, lement az öt másik bíró és utána újra következtem. Vezettem mérkőzéseket gyerekeknek, veteránoknak, felnőtteknek is, Gi Grappling és NoGi Grappling versenyszámban is. Nagyon nagy könnyebbség volt, hogy a vezetőbírói munkám folyamatos kontroll alatt volt, egyszerre többen is figyelték, felügyelték. Ha hibáztam, azonnal jelezték. Régóta tervezzük mi is, hogy az asztalnál egy felügyelő bírói posztot bevezetünk, eddig is csak a létszámhiány miatt nem tettük meg. A tapasztalatok alapján ez nagyon fontos volna. Három napon át a páston lezajlott 60-80 mérkőzést intenzív figyelemmel végig kísértem, ebből kb. 15 mérkőzést vezettem is, óriási élmény volt. Megtapasztaltam közvetlen közelről a mérkőzéseket, megértettem a bírók gondolkodását, láttam a versenyzők stratégiáit. Hihetetlenül fitt, felkészült felnőtt versenyzők is nagyon el tudtak fáradni öt perc alatt. Láttam a legkisebb, az ifjúsági 30 kg körüli kategóriákat is, ugyanolyan jól ismerték a technikákat, abszolút tudatosan, a meccsüket, a játékukat jól felépítve taktikusan küzdöttek, le voltam nyűgözve. Nagyon fárasztó, de nagyon hasznos volt ez a három nap, amelyet a bírói munkával töltöttem. Már reggel fél hétkor indult a busz a szállodából, és általában este 10 után értünk vissza, de megérte.

– Szintén említetted a versenyengedélyek kiadását. Mi az a versenyengedély?

– A versenyengedélyt a szakszövetség állítja ki és egy évre szól. Szigorúan nyilván kell tartani és be kell jelenteni a Sportinformációs rendszerbe. A bejelentett versenyengedélyek számától függ a szakszövetség támogatása. 10 sportegyesülettel és megfelelő igazolások birtokában létre lehet hozni a szakszövetséget. A Nemzeti Versenysport Szövetségnél a következő szintre akkor léphetünk, ha legalább 20 tagegyesületünk és 500 bejelentett érvényes versenyengedélyünk van. Versenyengedélyt a szakszövetséget alkotó sportegyesület tagja kaphat. Egy évre szól, társul hozzá egy sportbiztosítás (és annak meglétét igazoló plasztik kártya). Ez azért fontos, mert a sporttörvény előírja a versenyzés feltételeként a megfelelő érvényes sportbiztosítás és sportorvosi engedély meglétét. A sportbiztosítást most már a versenyengedéllyel együtt adni tudjuk a versenyzőinknek, s sportorvosit pedig nekik kell megújítaniuk évente.

– Mihez kell a versenyengedély?

– Az idei évad még a régi módon indult el és megy végig, ami a Liga fordulókat illeti, mivel csak az évad közben leszünk képesek versenyengedélyt kiadni. A kvalifikációhoz kötött versenyeken, az Európa Bajnokságon, a Világbajnokságon, a Magyar Bajnoki Döntőn viszont ebben az évadban is csak érvényes versenyengedély birtokában lehet részt venni. A jövő évadtól azonban a Liga fordulón való versenyzéshez is versenyengedély szükséges. A különbség az, hogy míg az előbbi kiemelt versenyeken csak az általunk kiállított grappling versenyengedéllyel lehet részt venni, a jövő évad Liga fordulóin elfogadjuk azoknak a szakszövetségeknek, sportági szövetségeknek a versenyengedélyét, akivel kölcsönös elfogadási szerződést kötünk. Csak olyan sportágak jöhetnek szóba, melyek sportorvosi engedélye ugyanazt a kört fedi le. Elméletileg ide tartozik a ju-jitsu, az MMA, a birkózás, a cselgáncs, a karate, de majd meglátjuk, kivel sikerül ezt a szerződést megkötni. Ahogy korábban is mondtam, az idei évadban a kvalifikációhoz még nem szükséges az általunk kiállított versenyengedély, de a jövő évadtól már csak az a versenyző kaphat kvalifikációt, akinek már a kvalifikációs versenyen is van általunk kiállított versenyengedélye.

A Világbajnokságon bíróként mutatkozott be Berkes László

A Világbajnokságon bíróként mutatkozott be Berkes László

– Folyamatosan szigorodnak a versenyzés feltételei.

– Inkább úgy mondanám, hogy egyre inkább megfelelünk a sporttörvény előírásainak. Először egy magas szintű versenyzési rendszert vezettünk be, mely vonzó és sokan versenyeznek benne. Hisszük, hogy hatott az általános versenyzési kultúrára, emelte a szintet. Akik nálunk megszoktak valamilyen megoldást, azt elvárják máshol is. Egyfajta etalon lettünk. Most ezt a versenyzési rendszert fokozatosan minden tekintetben átvezetjük a teljes törvényi megfelelés útjára. Ez nem csak a versenyre, hanem a versenyzők és a klubok helyzetére is vonatkozik. Ebben is magas szintet szeretnénk majd elérni. Azt látjuk, hogy az állami szervek is érzik ezt, tárt karokkal várnak minket, az államtitkárságon is és a Nemzeti Versenysport Szövetségben is, örülnek a fejlődésünknek és a csatlakozásunknak, annak, hogy a versenyzők, a klubok egy újabb köre lép a törvényesség magasabb fokára általunk. Ez kimondott célunk, erről szól a küldetésnyilatkozatunk. Remélhetőleg konstruktív lesz az együttműködésünk az állami szervekkel.

– Sikerült a nemzetközi kapcsolatokban is előre lépni?

– Az eddigi legnagyobb delegációval voltunk kinn a Világbajnokságon. A folyamatos fejlődés mind a Magyar Válogatott létszámában, mind az elért eredményekben tetten érhető. Most már két nemzetközi bírónk van, ezeket a tényeket természetesen a nemzetközi szövetség vezetői is látják és elismerik. Személyesen beszéltünk a World Grappling Committee elnökével Rizvan Bochkaev úrral és helyettesével Vito Paolillo úrral a magyar grappling helyzetről. Megismertük egymást, jeleztük, hogy a Magyar Birkózó Szövetségtől független önálló Magyar Grappling Szövetség bejegyzése várható (a Világbajnokság utáni héten meg is történt) és kérni fogja a tagságát a nemzetközi szervezetbe. Kötelezettséget vállaltunk az UWW grappling szabályok átvételére, illetve a kvalifikációk további lebonyolítására. Jeleztük, hogy 2020-tól fel leszünk készülve a nemzetközi versenyek megszervezésére is. Mindez jelzi, hogy jól alakulnak a nemzetközi kapcsolataink is.

– Már tavaly is említetted az UWW grappling szabályok átvételét.

– Igen, akkor úgy terveztük, hogy az egyik Expert kategória lesz e szabály szerint megrendezve. Azonban tavaly karácsonykor még legfeljebb reménykedni lehetett abban, hogy egyszer majd lesz szakszövetségünk, ma pedig már tény, és kötelességünk ilyen szabályok szerint versenyeket, kvalifikációt szervezni. A mostani terv az, hogy a hetedik évadtól Gi Grappling és NoGi Grappling versenyszámban is lesz kezdő-haladó besorolás az Ifjúsági1 felett minden korosztályban és mindkét nemnél, és a haladó kategóriák az UWW grappling szabályok szerint lesznek lebonyolítva. Ez sokkal több, mint amit tavaly terveztünk, a 2018 őszétől a Magyar Bajnokság, a kvalifikáció, a Diákolimpia is UWW grappling szabályok szerint lesz lebonyolítva, illetve a Liga fordulókon a rangsorpontok is e szerint szerezhetők meg.

– Mi a helyzet a Gi Expert kategóriával?

– A bevezetését továbbra is tervezzük, mégpedig a brazil jiu jitsu lila-barna öves versenyzési szabályai szerint. A bevezetés felelőse Lakatos Sándor elnökhelyettes. Az Expert kategóriák (beleértve a már bevezetett Kesztyűs Expert kategóriát is) nem szerves részei a versenyrendszerünknek. Gyakorlatilag egy más rendszerben rendezett verseny ráépítve az általunk kifejlesztett verseny infrastruktúrára. Ebbe beleértve az előzetes webes nevezési rendszerünket, a napi lebonyolításunkat, a helyszíni közvetítésünket. Kesztyűs Expert-ben ez már megy, Gi Expert-ben a következő évadtól indul. Az Expert kategóriák bírói nem nálunk szerzik a képesítésüket. Az Expert kategóriákban nem lehet rangsorpontot szerezni és nem feltétlenül lesznek minden egyes Liga fordulón megrendezve. A Gi Expert és a Kesztyűs Expert versenyszámok mérkőzéseit Junior 1, 2 és Felnőtt korosztályokban rendezzük meg, a korosztályok és a súlycsoportok is azonosak a miénkkel, azokat nem vesszük át a külsős rendszerektől.

– Ezek szerint tehát van már helyszíni közvetítés?

– Igen, az új évadban már minden fordulón közvetítettünk, folyamatosan fejlesztve a rendszerünket. Ez Fekete Róbert kollégánk érdeme, minden felmerülő problémát megold. Van itt is még fejlődni való, vannak a fejlesztéssel kapcsolatban további terveink is. Szeretnénk integrálni a honlapunkra, illetve valamilyen formában feliratozni is, hogy lehessen látni, kik mérkőznek éppen egymással. Ugyancsak szeretnénk a következő mérkőzéseket is feltenni a honlapunkra is. Ezek most láthatók, de csak a csarnokban és oda kell menni a kijelzőkhöz, ahhoz, hogy olvasni tudják. Az új módszerrel majd a telefonjukon is láthatják a versenyzők is és a nézők is és bárhol, nem csak a csarnokban.

– Milyen változásokat hozott még az idei év?

– Idén először volt kétnapos versenyünk, márciusban a budapesti forduló a Sportkastélyban. Első nap a gyerekek, második nap a felnőttek versenyeztek, ráadásul a komolyabb, bevezetéses rendszerben. Nagyban emelte a verseny rangját. Jövőre nem a Sportkastélyban leszünk, és megint egynapos lesz, de 2019-től már minden évben kétnapos lesz. Idén volt először Beach Grappling versenyünk is. A Liga fordulókra átvettük az UWW súlycsoportjait és korosztályait, így a nemzetközi kvalifikáció is a megfelelő kategóriákban történhet. A 2018. február 10.-i budapesti forduló lesz az első olyan kvalifikációs verseny az EB-re és a VB-re, ahol nincs kategória konvertálás. Gi és NoGi Grappling versenyszámban a Felnőtt Magyar Bajnokság külön döntőt kap, minden egyes forduló egyben lehetőség a döntőbe jutásra. Felnőtt nőknek és férfiaknak adott ez a lehetőség, a többi korosztály Magyar Bajnoksága a budapesti forduló lesz. Újdonság az is, hogy bevezettük a Kesztyűs Expert kategóriát, melyet K-1 jellegű szabályokkal rendezünk meg ringben. Egyelőre tapogatóznak a klubok, fordulónként csak pár mérkőzést tudtunk Kesztyűs Expert-ben eddig lebonyolítani. Új városok léptek be versenyhelyszínként, új klubok debütálnak házigazdaként. Először rendeztünk versenyt Sopronban (Liga fordulót), Bugacon (Gyakorló Versenyt), mindkét verseny felkeltette az önkormányzat figyelmét is, támogatják a helyi klubot, értékelik a sportolási lehetőséget és az eredményeket. Jó példák arra, hogy miképpen profitálhatnak, fejlődhetnek a klubok a grappling szakosztály megalakításával. Reméljük, mindkét klub erős képviseletté válik majd a jövőben.

Idén először rendeztünk Beach Grappling versenyt

Idén először rendeztünk Beach Grappling versenyt

– Mik voltak a Beach Grappling verseny tapasztalatai?

– Gyorsan kellett megszerveznünk, egy rendkívüli lehetőséget tudtunk kihasználni. Az, hogy ez létrejöhetett, az egyértelműen Kovács Gábor elnökünknek köszönhető. Ahogy láthatod a korábbi és a mostani beszélgetésünkből, én eléggé biztonsági játékos vagyok, nem nagyon ugrok bele rendkívüli dolgokba. Ha csak rám hallgatnánk, akkor nem lett volna Beach Grappling verseny. Ha már itt tartunk, nem lenne még szakszövetség sem. Mint többször is hangsúlyoztam, nem igazán szeretem a lépcsőfok kihagyásokat, a szakszövetség esetében kimaradt több is. Az Egyesület – Szövetség – Sportági szövetség – Szakszövetség fejlődési fokozatokban kimaradt a két középső lépcső. Gabi viszont bízott a helyzetünkben, az Államtitkárság támogatásában és bejött a számítása. Nyertünk vele legalább öt évet. Visszatérve a Beach Grappling versenyre, Hatvan város önkormányzata és Lestyán Balázs alpolgármester úr támogatta a részvételünket az augusztus 12.-i Hatvani Strandfesztiválon és kivételes helyet biztosított a számunkra. Ezúton is köszönjük! Sikerült megnyertünk díszvendégnek Növényi Norbert birkózó Olimpiai bajnokot és Szűcs Kristóf ju jitsu Világjátékok győztes versenyzőt. Az idő is kegyes volt hozzánk és az érdeklődés is komoly volt. Nagyon jó versenyt sikerült szerveznünk, idén természetesen már készülünk rá!

– Az új évad első fordulóján, a kartali Emlékversenyen megemlékeztetek Vlado Schmidt-ről is.

– Az idei év sajnálatos eseménye soke Vlado Schmidt halála. Az első forduló hagyományosan Emlékverseny, a megnyitón emlékezünk elhunyt társainkra. Vlado Schmidt mester a nyolcvanas évek eleje óta igen nagy hatással volt a magyarországi ju jitsu életre. A tőle tanult alapelvek közvetlenül befolyásolták a Global Grappling kialakítását, erről is beszéltem az Emlékverseny megnyitóján. A legfontosabb, amit tőle tanultunk, az az, hogy arra figyeljünk, ami összeköt minket és ne arra, ami szétválaszt. A hazai jitsu szervezetek nem beszélnek egymással (tisztelet a kivételnek), ő viszont mindegyikkel jó kapcsolatot ápolt. Tudása megkérdőjelezhetetlen volt, mindenki látta ezt, és szívesen tanult tőle. Abban, hogy a grappling egy integráló rendszer, az ő hatása is benne van. Ahogy ezt kimondom, a másik szó, a rendszer használatában is példamutató volt. Nála láttuk először a ju jitsu technikáit rendszerbe foglalva. Hangsúlyt helyezett arra, hogy az egyszerűbb felől a bonyolultabb felé haladjon, ha egy eszközt használatba vettünk, annak az alap technikáival kezdte, úgy építette fel az alkalmazását, a használatát. Kiemeltem még, hogy látványos volt nála ugyanannak a technikának több helyzetben való alkalmazása. Megtanította a technikát egy viszonylag egyszerű módon, majd más területeken is megmutatta a használatát. Azt gondolom, hogy ez a három alapelv tetten érhető a Global Grappling rendszerében is, annak lényeges elemei. Vlado Schmidt megérdemli, hogy megmaradjon emlékezetünkben, illetve a következő generációk is halljanak róla.

– Egy kívülállónak nem egyszerű eligazodni a grappling, a tradicionális ju jitsu és a brazil jiu jitsu között. Kérlek, próbáld meg elmagyarázni a különbséget!

– Ju jitsu több száz éve, brazil jiu jitsu a múlt század eleje óta, grappling pedig húsz-harminc éve létezik. A ju jitsu harcművészet és nem versenysport. Szerintem eddig három próbálkozás volt a ju jitsu művelőinek megfelelő versenyzés megalkotására. Elsőként a judo-t említeném. Jigoro Kano nagy tudású ju jitsu mesterként dolgozta ki a versenyzés alapelveit, majd ez fokozatosan elterjedt a világban, 1964-től pedig olimpiai sport lett a judo. A brazil jiu jitsu (BJJ) egy földharc-centrikus iskolája a ju jitsunak, mely Brazíliában alakult ki, innen kapta a nevét. A hatvanas-hetvenes évektől versenyeket rendeznek BJJ-ban is, ezt mondhatjuk a második próbálkozásnak. A BJJ versenyek mára nagyon népszerűvé váltak, hatalmas tömegek jelennek meg a versenyeken. Láthatjuk azonban, hogy a mai és az eredeti judo szabályok, illetve a mai és az eredeti BJJ szabályok nagyon eltérnek egymástól. Mindkettő a rendszeres nemzetközi versenyzés hatására fokozatosan, kis lépésekben ugyan, de nagy változáson ment keresztül, specializálódott és ez még ma is tart. Véleményem szerint nem a legjobb irányba. A ju jitsunak megfelelő versenyzés kialakítására a harmadik próbálkozás a grappling létrehozása. A grappling (az MMA-hoz hasonlóan) egy szabályrendszerként jött létre, de ma már folyik a sportággá válása. Egyre több olyan klub alakul, akik a grappling versenyekre készítik fel a tagjainkat és ők grappling klubnak mondják magukat. Egyre többször használjuk a „grappling technika” kifejezést. Talán azért, mert a grappling még az út elején van és nem indult be a szabályok öncélú átalakulása, ezt érzem a legalkalmasabbnak. A mi felelősségünk, hogy ne azt az utat járjuk be, mint a judo, a brazil jiu jitsu vagy a taek-won-do.

– Kifejtenéd ezt bővebben?

– Mint sok mindenben, itt is az arany középút az ajánlott. Tavaly beszéltünk arról, hogy sokan elutasítják a versenyzést, ezzel szemben mi a versenyzésnek sokkal több pozitív hozamát látjuk, mint negatívat. Ezt részletesen kifejtettem. „A versennyel foglalkozó klubok számára természetes a teljes erővel dolgozó ellenféllel szembeni gyakorlás. Ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy idővel a technika ne korcsosuljon el.” Ez a folyamat csak akkor következhet be, ha a szabályok nem mennek a rossz irányba, ha nem esünk át a ló túlsó oldalára, amikor a versenyzés teljesen elszakad az élettől, az eredeti harcművészeti koncepciótól és a szabályok magáért a pontszerzéséért változnak, öncélúvá válnak. Jelenleg a grappling nem tart még itt, de lehet, hogy azért, mert még nincs elegendő hosszú önálló múltja. – Ha majd a grappling is 50-70 éves lesz, akkor óhatatlanul ugyanolyan lesz, mint az említett versenysportok! – mondják a szkeptikusok. Nem tudjuk, hogy ez bizonyosan bekövetkezik, vagy elkerülhető. Hiszem, hogy ez elkerülhető. Azt, hogy a brazil jiu jitsuban ez már bekövetkezett, azt már a Gracie család egyes tagjai is mondják.

– Hogyan lehet elkerülni a szabályok rossz irányba változását?

– Úgy, hogy nem változtatjuk meg az eredeti koncepciót. Ha az a kapcsolat, ami most még megvan az élettel, a harcművészettel, az nem szűnik meg. Ha szerves egységben megmarad az ütő-rúgó (Combat és Kesztyűs) változata is a grapplingnek. Ha a támadásom végrehajtása, illetve az ellenfél támadásának a hárítása után a kontroll megszerzése (átvétele), a megragadás, az egyensúlyvesztés, a földrevitel, a földön kontroll, a földön pozíció majd a submission (kopogtatás) marad az egyenes vonalú célom a győzelemhez. Az nem jó, ha megjelenik az 50%-50% öncélú játék a pontszerzésért, a földre ülés, esetleg hanyatt fekvés, vagy a hasra fordulás, mert a szabályok ezt lehetővé teszik. Ez már a rossz irányt mutatja. Ahogy az is, ha tiltjuk a lábra fogást. Ahogy az is, ha egy versenyző egy eddig még nem látott technikával győz és azt a következő évre megtiltjuk. Ilyen irányba mi nem mehetünk. Óriási a felelősség azokon, akik a szabályokat változtathatják. De egy másik olimpiai sportágban elkövetett hibákat is el kell kerülnünk, ahol módszeresen olyan irányba viszik a szabályokat, hogy egyre nagyobb szerepe legyen az eredmény meghozatalában a bírónak és a szerencsének. A bíró azért van, hogy megakadályozza a sérülést és a szabálytalanságot. Minél kevesebbszer döntsön a bíró a győztest illetően! A szabályok maradjanak olyanok, hogy annak alapján derüljön ki az, hogy ki a győztes. A szabályok maradjanak olyanok, hogy azok alapján is az a versenyző legyen a győztes, akit a szakértő és a laikus közönség is győztesnek lát. Ha ezek az alapelvek megmaradnak, akkor elkerüljük a rossz irányba változást.

– Azt mondod, hogy grapplingről 20-30 éve beszélhetünk. Mióta van Magyarországon?

– A Nemzetközi Birkózó Szövetség (akkor még FILA néven) az első grappling Világbajnokságot 2007-ben rendezte meg. Ez volt az a lépés, mely felhívta rá a figyelmet. Ez volt az első lépés a sportággá válás felé. (Addig gyakorlatilag csak az a legáltalánosabb megfogalmazása volt, ami egyébként ma is igaz, hogy grappling az, amit a ketrecben, az MMA-ban használnak az ütés és rúgás kivételével. Ide tartoznak a megfogások, az egyensúlyvesztések, a földrevitelek, a kontroll átvétele, a pozícionálások földön is és állásban is, a feladásra kényszerítő technikák.) Magyarországon is ezt követően jelent meg, tehát azt mondhatjuk, hogy hazánkban kb. 10 éve van jelen. Én magam 2009-től a vezetőségben is benne voltam, ebben az évben volt az első hazánkban szervezett nemzetközi FILA verseny is. A Global Grappling gyakorló versenyeket 2010 óta, a Liga fordulókat 2012 óta szervezzük meg, eddig összesen 23 gyakorló verseny és 38 Liga forduló volt. Volt egy időszak, amikor a FILA Grappling és a Global Grappling egymás mellett létezett. A FILA Grapplingnek más szabályai voltak, mint most (már UWW Grappling néven), és nagyon sokat változott az előnyére. A Global Grappling megalapításával nem titkolt célunk volt az is, hogy megmutassuk, lehet a szabályokat jobban is megalkotni, mint ahogy a FILA tette. Az eltelt években sokat közelített felénk a szabályuk. Nem csak azért vesszük most át, mert szakszövetségként ez kötelességünk és jól felfogott érdekünk, hanem azért is, mert most jutottak el odáig, hogy a szabályok átvételével többet profitálunk, mint amennyit veszítünk. Nagyon sok apró módosítás volt, ami kedvező a számunkra, a mi irányunkba lépett, pl. a legutolsók, hogy megtiltották a birkózó cipő használatát, illetve a back mount négy pontjának megszerzéséhez nem kell berakni a sarkakat, ha az ellenfél hason fekszik, illetve a nagy ívű dobás három vagy négypontos is lehet. Ezek például nálunk a kezdetektől fogva így voltak. Sőt, bizonyos dolgokban még nálunk is progresszívebbek, van, amiben előrébb járnak, mint mi. Ilyen például a küzdelem pörgőssége. Nem hagyják, hogy lelassuljon a meccs, mindkét versenyzőnek folyamatosan dolgoznia kell, nagyon gyorsan jön a figyelmeztetés és az intés. Nálunk azért gyakrabban előfordul, hogy „leül” a mérkőzés, pl. ha az egyik versenyző guard-ba fogja a másikat. Nekünk is oda kell figyelnünk, hogy a bírók többször éljenek az említett eszközökkel, nálunk ráadásul van még egy eszköz erre, a Rövidítés. A szakszövetség megalakulásával és az UWW szabályok átvételével ez a kettősség végleg megszűnik. Ez nem jelenti azt, hogy a „globalos” szabályok már nem lesznek, hiszen a kezdőknél, az ütő-rúgó számokban, vagy például a TEK versenyen megmaradnak.

– Idén is volt TEK verseny.

– Igen, ötödik alkalommal rendezte meg a Terrorelhárítási Központ a Budo és Küzdősport Gáláját. Mind az öt alkalommal ott voltunk, az utóbbi három alkalommal a Global Grappling szabályai szerint. Tavaly is és idén is három versenyszámmal, a Gi Grappling, a NoGi Grappling és a Combat Grappling is jelen volt. A NoGi-t ráadásul ketrecben rendeztük meg, NoGi-Cage Grappling néven. Az idei évben volt a legtöbb néző, a legtöbb versenyző és a legtöbb nevezés. Óriási érdeklődés kísérte a versenyünket. Ezen a Gálán öt verseny zajlik egymás mellett, egy WAKO K-1, egy WKF Karate és egy Kyokushin Karate, egy Judo és egy Grappling verseny. A másik négy versenyen együttvéve sem volt annyi nevezés, mint nálunk. Ez is mutatja a grappling nagy népszerűségét. Ígéretet kaptunk arra ráadásul, hogy a versenyünk pontszerző lesz jövőre, ami még tovább növeli majd a nevezések számát. A különböző belügyi, honvédelmi egységek versenyzői pontokat gyűjtenek a K-1 és a Karate versenyeken elért eredményeik után, ezek a pontok összeadódnak és így állítják fel az egységek közötti versenysorrendet. Ebbe eddig a grappling nem számított bele, a jövő évtől viszont talán számítani fog. Nagyon nagy a presztízs értéke ennek a versenynek, köszönjük soke Kelemen Istvánnak és Hajdú János vezérőrnagy úrnak, a TEK főigazgatójának. A jövőben is mindent megteszünk, hogy a bizalmuknak és az elvárásuknak megfeleljünk.

Szűcs Kristóf a Világjátékok aranyérmével

Szűcs Kristóf a Világjátékok aranyérmével

– Említetted, hogy Szűcs Kristóf megnyerte a Világjátékokat.

– Egyedülálló Szűcs Kristóf Világjátékok győzelme. Olyan fegyvertényt hajtott végre, amelyre az egész világ felfigyelt. Illetve sajnos nem az egész világ, de erről majd később. Tudni kell, hogy a Világjátékok a nem olimpiai sportágak Olimpiája. Ugyanúgy négy évente rendezik meg, ugyanúgy nehéz a magyar válogatottba bekerülni, jó eredményt elérni, esetleg győzni. Összehasonlításul a tavalyi Olimpián nyolc aranyérmet szerzett a magyar válogatott, az idei Világjátékokon hatot. Ebben a hatban volt benne Kristóf, ráadásul ő egy ezüstöt is tudott szerezni. Kristóf a 2015-ös bangkoki Világbajnokságon elért bronzérmével szerzett jogot arra, hogy kinn lehessen a Világjátékokon. Erről két évvel ezelőtt már beszéltünk. Már akkor is utaltam arra, hogy bíróknak is köszönhető, hogy Kristóf nem aranyérmes lett. Nos 2017-ben Wroclaw-ban a Világjátékokon összejött a revans, ráadásul egy csavarral duplán és lett egy kicsit népmesei jellege is a győzelmének, melyet némely sajtóbeszámoló ki is emelt.

– Ez érdekes. Mi is történt tulajdonképpen?

– Ahogy két éve már utaltam rá az arab bírók részrehajlók voltak (nem csak szerintem, amilyen hangosan zúgott a lelátó) és ez vezetett ahhoz, hogy Kristóf nem jutott be a döntőbe. Az arab versenyzővel Faisal Alketbi-vel küzdött Kristóf, amikor lejtett erősen a pálya. Alketbi az arab világszervezett mecénásának, Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejknek a fogadott fia. Tudni kell, hogy az Emirátusokban ömlik a pénz a brazil jiu jitsuba, tízezrek tanulják, rendkívül népszerű és Alketbi a sztár, a BJJ arca, a 2015-ös Abu Dhabi Világbajnokságot vele hirdették, minden óriásplakátról ő tekintett le. Nos, vele találkozott Kristóf a bangkoki VB-n és tőle kapott ki. A sors iróniája, hogy ez az összecsapás két évvel később Wroclaw-ban is összejött, ráadásul kétszer is. Ugyanis megint egy súlycsoportban voltak és a döntőben találkoztak. Ismét kikapott Kristóf. Ezzel nyerte az ezüstérmet. Másnap volt viszont a súlycsoporttól független kategória az Open, melyen mindketten indultak és láss csodát, megint találkoztak a döntőben. Ekkor azonban Kristóf győzött, ezzel megszerezve a hőn áhított aranyérmet, a Világjátékok győzelmet és végre legyőzte nagy riválisát. Teljesült az álma! Ha belegondolunk, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik az egyik és a másik versenyző és így is a bírói nehézségek ellenére is elérte célját Kristóf, akkor tudjuk csak igazán megbecsülni micsoda óriási munkát is végzett. Megérdemli, hogy minden támogatást megkapjon és ő is csak a jiu jitsuval foglalkozzon, hogy a jövőben is maradjon a legjobbak között. Sajnos éppen a legszűkebb hazánkban, Kecskeméten nem tudtuk elérni, hogy felfigyeljenek rá, hogy támogassák, egyáltalán megbecsüljék. Van egy nagy paradoxon a hazai sporttámogatásban. Akik benne vannak, azok nagyon benne vannak, akik pedig kívül, azok nagyon kívül. Akik egyébként is támogatva vannak, azokat megbecsülik (félreértés ne essék, persze örüljünk a megyei harmadosztályban is a fiatalok sikerének), a probléma viszont az, hogy aki kívül van, az hiába éri el a lehető legnagyobb eredményt (a Világjátékok Open győzelem a csúcs, e fölé nem lehet lépni), akkor sem kap nemhogy támogatást, de figyelmet sem.

– Kristóf példakép a fiataloknak.

– Szűcs Kristóf mindannyiunknak példakép. Megmutatta, hogy tudatos és szorgalmas munkával a legmagasabb szintre is el lehet jutni. Mi annyit tehettünk, hogy kezdettől fogva hittünk benne, támogattuk, igyekeztünk a lehetőséget biztosítani a számára. De az úton végigmenni, a munkát elvégezni neki kellett, ezt senki más sem tudta helyette. Reméljük sok követője lesz, a fiatalok hozzák azokat az eredményeket, ahogy ő is indult, talán lesz, aki olyan messzire jut, mint ő. A Világjátékok győzelmet megelőzte esetében a grappling és a BJJ Világbajnokságon elért elsősége, a kontinens bajnokságokon szerzett elsősége, azt megelőzően pedig a sok hazai és külföldi verseny tapasztalata. Pontosan azért üzemeltetjük a G4 Grappling Ligát is, hogy a versenyzők lehetőséget kapjanak, tapasztalathoz jussanak. Korábban hiányzott a színvonalas versenyzési lehetőség, ma már a bőség zavarában vagyunk, több a verseny, mint ahova el tudnak menni. Míg öt évvel ezelőtt a versenyzési lehetőség nyújtásával tudtuk a legfontosabbat adni, ma már erre építve továbblépünk. Ide tartoznak a szövetségi feladatok, melyeket már a beszélgetésünk elején felsoroltam, de ide tartozik például az önálló Felnőtt Magyar Bajnoki Döntő, melyről szintén beszéltünk. Ezen a döntőn bajnoki öveket kapnak majd a győztesek és igazán nagy lesz a presztízse.

– Valószínűleg sokan akarnak majd övet szerezni. Hogyan kerülhetnek be a döntőbe?

– Minden egyes forduló egyben kvalifikáció a Magyar Bajnoki döntőre. Ezt a döntőt szeptember végén tervezzük megrendezni, ez lesz az évad utolsó eseménye. (Október elejétől szeptember végéig tart egy évadunk). Gi Grappling és NoGi Grappling versenyszámokban a felnőtt haladó kategóriákban lehet kvalifikációt szerezni. Versenyszámonként öt női és nyolc férfi súlycsoportban lehetséges a kvalifikáció, de csak azokban rendezünk döntőt és avatunk Magyar Bajnokot, ahol a kvalifikált versenyzők száma eléri a négyet. Minden Liga fordulóban súlycsoportonként két versenyző kvalifikálhat, az egyiket a legjobb eredményt elérő még nem bejutott versenyző kapja, a másikat ugyanígy a verseny régiójából indult versenyzők közül a legjobb, még nem kvalifikált versenyző. Ezért nagyon fontos, hogy a saját régiós versenyen a képviseletek indítsanak versenyzőt, mert így garantált, hogy a döntőben is lesz minden régióból versenyző. A döntő napján 2018 szeptember 29-én a pestszentimrei Sportkastélyban 10 és 13 óra között a Gi selejtezőket, a 13 és 16 óra között a NoGi selejtezőket bonyolítjuk le. 16 órától lesznek a döntők, előbb a Gi, majd a NoGi versenyszámban. A győztesek bajnoki övet kapnak, melynek a prototípusát minden Liga fordulóban bemutatjuk. Ez a döntő lesz az első belépődíjas versenyünk.

Érmek, kupák és a jövő szeptemberi Felnőtt Magyar Döntő egy bajnoki öve

Érmek, kupák és a jövő szeptemberi Felnőtt Magyar Döntő egy bajnoki öve

– Ez nem egyszeri alkalom, a későbbiekben is megszervezitek, jól gondolom?

– Igen, ez ezentúl minden évadban meg lesz szervezve, sőt a későbbiekben kiterjesztjük a Juniorokra és a Seniorokra is. A Magyar Bajnokság nyílt, azon külföldi versenyzők is indulhatnak. Azt gondoljuk, hogy az UWW Grappling szabályok átvétele, a bajnoki övek megszerzésének a lehetősége vonzóvá teszi majd a Liga fordulókat és egyre több lesz a külföldi versenyző. Jeleztük a világszervezetünknek, hogy 2020-tól képesek leszünk nemzetközi versenyek lebonyolítására is.

– Nem sietitek el a dolgot 🙂

– Nem, de ez általában is így van nálunk, a magyar bajnoki döntőt is régóta tervezzük, a szeptemberi időpontja is le van foglalva három éve. (Mondjuk, a Sportkastélyba általában három évre előre kell foglalni.) Egy nemzetközi verseny megszervezésének egyébként is komoly feltételei vannak, komoly felkészülés kell hozzá. 2020 áprilisában egy szombatot már erre is lefoglaltunk. Segítői és bírói gárdánkat eddig szakmai szempontból képeztük. Global Grapplingre, erre a szabályrendszerre és lebonyolítási rendszerre. Most át kell állítanunk az UWW Grapplingre is, a szabályokra azonnal, a külsőségekre (pl. birkózó szőnyeg), lebonyolításra pedig fokozatosan, ahogy a lehetőségeink engedik. De legfőképpen radikálisan bővíteni kell a bírói és a segítői létszámunkat. Említettem, hogy az asztalnál az ellenőr bírói szerepkört a létszám miatt nem tudjuk bevezetni. A bírói és segítői létszámunkat legalább a duplájára kell emelnünk. Ehhez egy nagyon erős képviseletfejlesztési tervet kell kidolgoznunk és végrehajtanunk. Ez sem egy év alatt fogja éreztetni a hatását. A nemzetközi verseny szervezéshez elengedhetetlen az angol nyelv bevezetése. A webes regisztrációs és nevezési felületünket már elkezdtük kétnyelvűvé alakítani, a versenykiírásaink már angolul is megjelennek, a szabálykönyvünk is kétnyelvű, de a lebonyolításban még nem használjuk az angol nyelvet, a bíróink és segítőink még nem kaptak angol nyelvi képzést. Az oktatási anyagok összeállítása most kezdődik, az oktatás pedig csak ezek elkészülte után tud elkezdődni. Kiderül, hogy ez a két és fél év, ami még hátra van nem is sok, sőt nagyon is kevés. Kemény munka vár ránk, ráadásul egybe esik a szakszövetség beindítása miatt ránk szakadó hatalmas mennyiségű kötelezettség teljesítésével.

– Mi lehet annak az oka, hogy így a hatodik évadban sincs elég segítő és bíró, illetve mitől fog ez az elkövetkező években sikerülni?

– Pont ezekben az években az élet eléggé megnehezedett. Sokan az életszínvonaluk megtartása érdekében a korábbinál is többet dolgoznak. Igaz ez a klubvezetőinkre, edzőinkre is. Nagyon kevesen vannak, akik a sportoktatásból megélnek, a nagy többségnek ugyanúgy van egy dolgozói kenyérkereső műszakja és erre jön az edzéstartás, a klubvezetés másodikként. Sokaknak ez már megoldhatatlan, vagy csak nagyon nehezen megoldható. Mi pedig azt kérjük, hogy e két elfoglaltsági szintre tegyünk rá egy harmadikat, mely azt jelenti, hogy vállalják a bírói, segítői munkát, az ezzel a versenyen járó plusz feladatokat, de a normál és az előbb említett új továbbképzéseken is részt kell venniük. Ráadásul a bírói munka konfliktusba kerül a klubvezetőivel, aki bíró, az nem tudja a klubvezetői, csapatvezetői teendőit ellátni, ott másnak kell őt helyettesíteni. Ez az, ami aztán igazán nagy feladattá, nagy áldozattá teszi ezt. Kevesen vállalják. Abból gondolom, hogy sikerül majd megduplázni a létszámot, hogy nagyobb lesz a merítés is, remélem, hogy a szakszövetség megalakulása újabb klubok számára teszi vonzóvá a sportágunkat, a versenyeinket. A szövetségi feladatok beindulásával pedig ezt viszonozni tudjuk, szorosabbá válik az együttműködés, a meglévő klubok közül is többen fognak képviseletté válni. Egyébként nem mondom azt, hogy kevés a bíró és segítő, mert minden versenyen színvonalasan el tudjuk a feladatunkat látni, a versenyzők mindig magas szintű szolgáltatást kapnak. Azt viszont mondom, hogy ez nagyon nagy terhet ró a bíróinkra, gyakorlatilag minden versenyen itt kell lenniük és ez nem egészséges. Ezért kell a létszám duplázása. Illetve, ahogy említettem azért is, mert új posztokat akarunk bevezetni, lásd az említett asztali ellenőr bírói posztot. Előbb-utóbb át akarunk állni a bevezetéses rendszerre (ahogy az idei budapesti fordulón volt), ehhez pedig a segítők számát kell megnövelni.

– Erről a nehézségről korábban is beszéltünk. Vannak olyan feladatok, problémák ezek szerint, melyek nem oldhatók meg egyszerűen.

– Vannak bizony, nem is kevés. Vannak olyan problémák, amelyek túlmutatnak a mostani kereteinken. Hatalmas források bevonását igénylik. Természetesen korábban is, és most is beszélünk ezekről is, beszélnünk kell róla, csak így lehet a megoldást megtalálni. Itt is említettem a nemzetközi versenyekre való kijutást. Vagy egy másik problémánk, hogy minimális az a hozzájárulás, amivel hozzá tudunk járulni a versenyeinken a segítőink költségeihez, mert még napidíjnak is csak szerénynek mondható. Ennek ellenére vállalják. Nyilván az előző válaszban jelzett problémánk is könnyebben megoldódna, ha tisztességesen meg tudnánk fizetni őket. Nem pénzért csinálják, hanem a sportág szeretetéből, meggyőződésből. A még nem finanszírozott területek közé tartozik a fotók készítése, a videofelvétel a meccsekről, az utólagos videó feldolgozás. Az az elképzelésünk, hogy a meccsekről egy feliratos, a résztvevőket, az időt és a pontokat mutató vágott felvétel készüljön és a videó megosztóra felkerüljön. Ha megoldjuk a felvételeket, azaz minden pást minden mérkőzést felvesszük (egyelőre ez is megoldhatatlan), az utólagos feldolgozás egy stúdióállomás kb. egy heti munkáját igénybe venné. Ez megfizethetetlen a számunkra. Talán a megfelelő helyszíni közvetítéssel a felvétel megoldódik, a feldolgozás megoldását egyelőre nem látjuk. De nem csak az anyagiak biztosítása a probléma, a megnövekedett feladatok ellátását is meg kell oldanunk. Sokkal több a feladatunk, sokkal több a munkánk az új területek bevonásával, gondolok itt a szakszövetség megalakulásával, a válogatott összeállításával, a nemzetközi versenyekre kijuttatásával, illetve a már említett nemzetközi versenyek megszervezésére felkészítéssel kapcsolatos új területekre. Akik dolgoznak, azokra sok feladat jut, az egészségesnél sokkal több. A komolyabb fejlesztési terveinkre sem jut forrás, régóta tervezzük profibb szőnyegek és nagyobb kijelzők használatát, sajnos ez is későbbre tolódik.

– Mit terveztek a következő évre?

– Ahogy említettem, a Gi és NoGi Grappling versenyszámban már az Ifjúsági1 korosztálytól bevezetjük a kezdő – haladó megbontást, a haladóban az UWW Grappling szabályokkal. Jön a Gi Expert kategória, erről szintén beszéltünk. A szakszövetség megalakulásával a jogok átszállnak az Egyesületről a Szövetségre, e miatt változni fog a versenykiírásunk, a molinónk, az oklevelek stb. A szövetségi feladatok beindulásáról, a sportág helyzetének a megszilárdításáról szintén beszéltünk. A szokásos januári Kongresszusunk ezután a szakszövetség Kongresszusa lesz. A Szövetség adja ki mostantól fogva az Év Embere díjakat, a bírói, edzői jogosítványokat stb. Tervezzük a Combat Grappling és a Kesztyűs Küzdelem versenyszámok kiterjesztését a fiatalabb versenyzőkre is, már az Ifjúsági1 korosztálytól megrendezzük, ha a terveink megvalósulnak. Természetesen a szükséges szabálymódosításokkal, védőfelszereléssel, minden olyan előírást betartva, mely védi ezeket a korosztályokat. Ahogy láthattad, korábban is fokozatosan szigorítottuk a felszerelésre és a ruházatra vonatkozó előírásokat, ez folytatódik. Már a szeptemberi döntőtől a NoGi ruházatban szükség lesz egy piros és egy nem piros rashguardra, így különböztetjük meg ezentúl a versenyzőket. Ezzel megszűnik a piros bokaszorító használata. A Gi ruházatban továbbra is mi adjuk a piros öveket, az nem változik. A kesztyűk méretének a változása életbe lép ősztől. Ezt azért mondom, mert már az idei évad beindulásakor is jeleztük, de egy évadra átmenetileg maradhattak a 10 unciás kesztyűk minden súlycsoportban. A jövő évadtól viszont a kesztyű mérete változik: 10 unciás kesztyű 60 kg-os súlycsoportig használható, 61 kg és 90 kg között 12 unciás kesztyű, 90 kg feletti súlycsoport esetén 14 unciás kesztyűt kell használni. Most döntöttünk arról, hogy megszüntetjük a lányok / nők súlykompenzációját jövő ősztől. A lányok, nők kaptak 3 kg-ban súlykompenzációt, ha fiúk, férfiak között indultak. A tapasztalat azt mutatja, hogy az utóbbi két évadban ezt csak a Gyermek 2 és Ifjúsági1 korosztályú lányok használták ki (ritkán az Ifjúsági2 korosztály). Nem véletlenül. Ebben a korban a lányok fejlettsége megelőzi a fiúkét. Szívesen indulnak a fiúk között, mert szellemileg és fizikailag is fejlettebbek. Erre adtunk nekik még súlykompenzációt. Ezt felismerve a bíróink javaslatára az összevont bírói-ügyintézői ülésünk úgy döntött, hogy ezt a kedvezményt a következő, hetedik évadtól megszüntetjük. A korosztályos súlykompenzációhoz nem nyúltunk, az változatlan maradt. Tervezzük még, hogy az angol nyelv egyre több területen jelenik meg, összhangban a nemzetközi verseny megszervezésére történő felkészülésünkkel. Meghoztuk azt a döntést is, hogy a Junior és a Felnőtt korosztályokban a Magyar Válogatottba nem kerülhet be olyan versenyző, aki nem kvalifikált. Eddig (és a többi korosztályban ezentúl is) abban az esetben, ha egyetlen kvalifikált versenyző sem tudott jönni a világversenyre, akkor a lehetőség feltölthető volt más versenyzővel is. Mostantól kezdve erre nem lesz lehetőség. Pontszerző lesz a TEK versenyen a Grappling is, az egyik Liga fordulónkat új városban, Keszthelyen tervezzük, sőt jövő tavasszal lesz az első határon túli fordulónk Gútán, Szlovákiában. Sok változást okoz és sok munkánk lesz azoknak az állami előírásoknak a betartásával, melyek életbe lépnek a szakszövetség bejegyzésével. Szoros együttműködésben dolgozunk az államtitkársággal és a Nemzeti Versenysport Szövetséggel, minden előírásnak meg kívánunk felelni. A legtöbb munkánk azonban tényleg a legnagyobb újdonság, az UWW szabályok alkalmazása miatt lesz.

A Magyar Bajnokság megnyitó ünnepségén

A Magyar Bajnokság megnyitó ünnepségén

– Miért? Sokban más az UWW szabályrendszer, mint a mostani?

– Az UWW szabályrendszer sokkal több technikát enged, mint a „globalos”. Ráadásul alig van korosztályos megszorítás. A saját rendszerünkben az életkori fokozatosságot betartva vezetjük be az engedélyezett technikákat. Kevesebb technika van például engedélyezve az Ifjúsági1 korosztályban, mint a Junior1 (Kadet) korosztályban. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a kezdő versenyzők ne egyből az összes lehetőségnek legyenek kitéve, ezért a legfiatalabbaknál és a kezdőknél és az ütő-rúgó számokban pedig alternatíva híján megmaradnak a mostani Global Grappling szabályok. Tehát a bíróinknak nem csak egy, hanem két szabályrendszerben kell otthon lenniük. Természetesen a szabályok csereszabatosak, azaz az egyikben felkészülés segíti a másikban is az eredményességet, de mégis növeli a bírói tudnivalók sorát. Itt jegyezném meg, hogy nem mindent veszünk át, néhány a szabályokon kívüli, a külsőséget (pl. nincs még birkózó szőnyegünk) vagy a lebonyolítást (négy és öt főnél továbbra sem lesz körmérkőzés) érintő eltérést nem veszünk át, de ez a lényeget nem érinti. A sípot sem vezetjük még be, ez háromnál több pást esetén komoly félreértésekre adhat okot. Amikor kinn a Világbajnokságon bíráskodtam, akkor is előfordult, hogy a versenyzők elengedték egymást, mert azt hitték én sípoltam, holott a szomszédos pást bírója volt. A kijelző programunk képes mindkét szabályrendszer kiszolgálására, az is megmarad. A kérdésedre válaszolva lényegi különbség van például a pontozásban. Pontot lehet kapni az átfordításért (sweep), az oldalsó és a full mount pozícióért pedig több pontot lehet kapni, van támadáspont a majdnem sikerült támadásért, illetve lekopogtatási technikáért. Különbség még, hogy ott nincs a kiszabadulásért pont és nincs leszorítás sem. A földrevitel csak akkor ér pontot, ha utána a földön sikerül kontrollt elérni. Rövidebb a menetek hossza, a hosszabbítás 1 perces lehet legfeljebb. Viszont a küzdelem sokkal intenzívebb, a rövidebb idő alatt is jobban elfáradnak a versenyzők. Most nálunk csak egy újraindulási pozíció van (állásban), az UWW-nél van hat másik is. Figyelembe veszik, milyen helyzetben kerültek a páston kívülre és annak megfelelő újrakezdési pozíciót kell elfoglalni. A mérkőzés kopogás nélkül is befejeződhet az idő lejárta előtt: a versenyző negyedik figyelmeztetése automatikusan a vereségét jelenti, ugyanígy kikap akkor is, ha az ellenfelének 15 ponttal több van, mint neki. Létérdekünk, hogy ezek szerint a szabályok szerint versenyezzünk, különben a nemzetközi versenyeken az ellenfelek előnyben lesznek. Bármekkora viszont a különbség, a lényeg az, hogy minden bírónknak meg kell tanítani, be kell velük gyakoroltatni és le kell őket vizsgáztatni a következő évadra az új szabályzatból is és az eddigiből is.

– Fiatalabbak is indulhatnak a jövő évadtól az ütő-rúgó számokban?

– Terveink szerint igen. A Combat Grappling és a Kesztyűs Küzdelem versenyszámok kiterjesztését tervezzük, ezeket már az Ifjúsági1 korosztálytól meg akarjuk rendezni. Természetesen a szükséges szabálymódosításokkal, védőfelszereléssel, minden olyan előírást betartva, mely védi a fiatal versenyzőket. Combat Grappling versenyszámban az Ifjúsági1,2 korosztályokban bufla kesztyű van, hogy lehessen fogni (ebben a versenyszámban Gi ruházatban vannak a versenyzők), de mégis védve legyen, csak testre lehet ütni, Ifjúsági1 korosztályban fogásban egyáltalán nincs ütés-rúgás. A Kesztyűs Küzdelem versenyszámban pedig az Ifjúsági korosztályokban nincs földharc és van fejvédő. Az még gyakorlatilag Kick-box jellegű küzdelem, csak Junior1 (Kadet) korosztálytól lesz összekapcsolva a földharccal, ott már nincs fejvédő.

– Tényleg sok tervetek van, sok munkátok lesz!

– Sok, de megéri. A grappling módszertan kiválóan megfelel az utánpótlás nevelésére. Ideális mozgás a kisebbek és a nagyobbak számára is. Ugyanakkor sosem késő elkezdeni. Megmozgatja a teljes testet, minden izmot, fejleszti az intelligenciát is. Kimutatott pozitív hatása van az iskolai tanulásra. Olyan sokrétű a mozgásanyaga, a stratégiája, hogy a mérkőzés felépítése, a versenyző saját játékának a kialakítása igazi szellemi és fizikai kihívás mindenkinek. Mi magunk a legjobb módszernek tartjuk a gyermekeink felkészítésére. Ma, amikor a virtuális világ előretör és a valódi mozgások és a valódi közösségi kapcsolatok és történések elől elveszi az időt és a figyelmet, a grappling kiváló lehetőség a fiatalok figyelmének a felhívására. A grapplingben valóban megvalósul az ellentmondásos cél: teljes erejű küzdelmet enged a sérülésveszély minimalizálásával. Velünk együtt sokan az ideális küzdelmi rendszert látják benne, mely ráadásul megfelelő minden korosztály számára. A szakszövetség megalakulásával pedig minden olyan lehetőség valóra válik a grappling művelői számára, mely más sportágakban is rendelkezésre áll. A mi felelősségünk, hogy ezek a lehetőségek valóra is váljanak.

– Szép és magasztos cél! Kívánunk ehhez sok sikert a jövő évre neked és a Szövetség minden tagjának!

– Köszönjük! A magam részéről kívánom az olvasóknak, hogy a jövő évben is találják meg az örömöt a családjukkal együtt a hétköznapokban és a céljaik elérésében is! Legyen számukra sok kihívás, sok esély az önmegvalósításra! Vegyék észre, hogy minden egyes nap megfelelő nap a világ jobbítására. Ahogy Malacka és Micimackó mondja: Malacka: – Milyen nap van ma Micimackó? Micimackó: – Ma ma van, Malacka! Malacka: – Ez nagyon jó! Ez a kedvenc napom!

Hozzászólások lezárva.