Magyar Grappling Szövetség

Beküldve: | Kategória: Versenyrendszer.

A szövetség emblémája

A szövetség emblémája

2017. április 29.-én Kecelen megalakult a Magyar Grappling Szövetség. 14 sportegyesület alapította meg. A Fővárosi Törvényszék október 30-án bejegyezte, a végzés pedig november 28.-án jogerőre emelkedett. Ezzel ötéves fejlődési folyamat végére került pont és egy új időszak kezdődött el. Elkezdődhet a szervezett sportágfejlesztés az állami szervekkel való szoros együttműködésben.

A Magyar Grappling Szövetség hivatalos adatai

Nyilvántartási száma: 01-07-0000080
Megnevezés: Magyar Grappling Szövetség
Rövidített név MGSZ
Idegen nyelvű elnevezés: Hungarian Grappling Federation
Szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Sétatér u. 13/A IV/13.
Szervezet típusa: Országos sportági szakszövetség
Bejegyzés ügyszáma: 0100/Pk.60583/2017/2
Jogerőre emelkedés: 2017.11.28
Bejegyzés dátuma: 2017.12.11
Alakulás dátuma: 2017.04.29
A szervezet képviselői: Kovács Gábor (általános, önálló)
Berkes László (általános, önálló)
Adószám: 18945346-1-03
Statisztikai számjel: 18945346-9319-515-03
Bankszámlaszám: 51700100-15005128
Tag egyesületek száma: 36
Versenyengedélyek száma: 242

A Törvényszék országos sportági szakszövetségként jegyezte be, amely a legtöbb jogot adja és a legtöbb kötelezettséget írja elő a Szövetségnek. A munka magas szinten való elvégzésének záloga a Szövetség tagegyesületeinek és tisztségviselőinek a munkája. A szövetség kötelessége minden egyesület felvétele, mely a szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listája:
1. Global Grappling Egyesület (03-02-0003409)
2. Tatami Centrum Sportegyesület (03-02-0002023)
3. Bocfölde Sport Egyesülete (20-02-0000058)
4. Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület (03-02-0001584)
5. Szegedi Küzdősport Klub (06-02-0001705)
6. Harcosok Csapata Sportegyesület (08-02-0062610)
7. FOX Küzdősport Sportegyesület (07-02-0003000)
8. KOKO FIGHT CLUB Sportegyesület (10-02-0002651)
9. Isaszegi Sportegyesület (03-02-0000505)
10. Központi Budo Akadémia Sportegyesület (13-02-0006645)
11. Bács-Team Harcművészeti Klub (03-02-0002227)
12. Zen Mushin Do Harcművészeti Egyesület (01-02-0011343)
13. Dorogi Nehézatlétikai Club (11-02-0001788)
14. Növényi Sport Akadémia (13-02-0006527)

Az alapítás után csatlakozott társadalmi szervezetek:
15. Miskolci Ju-Jitsu Egyesület (05-02-0002062)
16. Veszprémi Harcművészetek Egyesület (19-02-0003740)
17. Pannon Harcművészeti Akadémia (14-02-0004255)
18. Farkasok Egyesület (19-02-0003501)
19. Kistelek Kistérségi Küzdősport Egyesület (06-02-0003037)
20. Szkíta Sportegyesület (01-02-0016647)
21. Tamashi Harcművészeti és Küzdősport Egyesület (13-02-0007187)
22. Mushin Judo Egyesület (01-02-0014892)
23. Carlson Gracie Bloodline Sportegyesület (19-02-0003693)
24. Marcali Város Szabadidő Sportegyesület (14-02-0001260)
25. Bushinkan Egyesület (02-02-0001757)
26. Orgoványi Szabaidő és Sport Egyesület ((03-02-0003451)
27. Feketeszéli Egyesület (06-02-0000667)
28. Aranyszarvas Közhasznú Sport Egyesület (17-02-0001840)
29. Létavértes Lakosságáért SC ’97 Egyesület (09-02-0002318)
30. Taskó Küzdő- és Autósport Egyesület (09-02-0004343)
31. Romanek Sportegyesület (07-02-0003180)
32. Hódmezővásárhelyi Harcosok Klubja (06-02-0002333)
33. Szegedi Harcosok Sportegyesülete (06-02-0003382)
34. Barakk Sportegyesület (01-02-0017145)
35. Győri Koko Gym MMA Kevert Harcművészeti Sportegyesület (08-02-0062568)
36. Kismészáros Sportegyesület (13-02-0006365)

A szakszövetség tisztségviselői

Elnökség
Kovács Gábor (elnök, képviselő)
Vancsik Nándor (elnökhelyettes)
Lakatos Sándor (elnökhelyettes)
dr. Boromisza Péter (titkár)
Berkes László (gazdasági vezető, képviselő)
Merkert Zoltán (elnökségi tag, ÜB elnök)
Sós György (elnökségi tag)

Bizottságok elnökei
dr. Szilágyi Dávid (Felügyelő Bizottság)
Déri Csaba (Fegyelmi Bizottság)

Az Ügyintéző Bizottság tagjai
Merkert Zoltán (elnök)
Böröck Edit
dr. Szilágyi Dávid
dr. Boromisza Péter
dr. Fazekas Ádám
Babos Zoltán
Berkes László
Bertalan Dezső
Déri Csaba
Dobos Gergely
Füstös Balázs
Gyetvai Balázs
Herle Zsolt
Koczák Béla
Koczka Bernát
Kókai Gábor
Kovács Gábor
Laczkó Balázs
Lakatos Sándor
Lókodi Attila
Martina József
Mellik Béla
Molnár Gábor
Nagy Róbert
Palotás Ferenc
Pongrácz Ádám
Puksa Ferenc
Ritteródesz Adrián
Romanek Bence
Rusz Alajos
Sándor József
Sípos Dániel
Skáfár Bence
Sós György
Stágel György
Szabó Csaba
Száz Richárd
Szekeres Ákos Zoltán
Tálos Lajos
Török György
Vancsik Nándor
Varga Imre Tibor

NVESZ tagságunk

A Nemzeti Versenysport Szövetség 2019. május 9.-i Közgyűlése a Magyar Grappling Szövetség tagfelvételi kérelmét elfogadta és a tagjai közé felvette.

Az NVESZ tagság igazolása

Az NVESZ tagság igazolása

Nemzetközi (UWW) tagságunk

A Magyar Grappling Szövetség a Nemzetközi Birkózó Szövetség (United World Wrestling UWW) társult tagja, az UWW grappling képviselője hazánkban, illetve hazánkat képviseli a nemzetközi versenyeken.

Az UWW társult tagság 2019 igazolása

Az UWW társult tagság 2019 igazolása

Az UWW társult tagság 2020 igazolása

Az UWW társult tagság 2020 igazolása

A Magyar Grappling Szövetség rendezi meg a Grappling Magyar Bajnokságot és a Diákolimpiát, a nemzetközi versenyekre a kvalifikációt, állítja össze a Nemzeti Válogatottat. A szövetség legfőbb értékei a tisztelet, a csapatmunka és a szakmaiság. A szövetség hitvallását jól kifejezi a küldetésnyilatkozata.

Küldetésnyilatkozat

A Magyar Grappling Szövetség – mint törvény által, állami feladatokkal és speciális jogosítványokkal felruházott sportági szakszövetség -, összefogja, irányítja, szervezi és fejleszti a sportág iránt érdeklődő közösséget.

Helyi és országos versenyeket szervez, válogatottat működtet, nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőségeket teremt, ezáltal is biztosítja a versenyzők és klubjaik magas szintű és folyamatos fejlődését, integrálva más küzdősport ágazatok érdeklődő tagjait is.

A Szövetség tagjait az a kiemelt cél vezérli, hogy a grappling, mint sport, széles körben terjedjen el, művelői egyéni fejlődéséhez is – mind fizikai, mind szellemi téren – biztos alapot és kiváló eszközt nyújtson, akár élethosszig tartó tömegsportról, akár versenysportról legyen szó.

Kapcsolataink ápolásával, innovatív rendszereink, szervezett és tudatos együttműködésünk fejlesztésével, bíróink, edzőink képzésével, a versenyzői és egyesületi igényeket szem előtt tartva, nyitottan, összefogással segítjük tagjainkat egyesületi céljaik és kimagasló eredmények eléréséhez.

Hiszünk abban, hogy küldetésünk megvalósításának záloga az egymás iránti őszinteség és tisztelet, a csapatmunka és a magas szintű szakmaiság.

Pillanatkép a 2017-es Magyar Bajnokságról

Pillanatkép a 2017-es Magyar Bajnokságról

Dokumentumok

A Magyar Grappling Szövetség Alapszabálya (PDF)

Az UWW társult tagság igazolása (PDF)

Az NVESZ tagság igazolása (PDF)

Magyar Birkózó Szövetség előzetes igazolása (PDF)

Emberi Erőforrások minisztériuma igazolása (PDF)

Fővárosi Törvényszék bejegyző végzése (PDF)

Fővárosi Törvényszék jogerőt megállapító végzése (PDF)

A szervezet alapadatai – nem hivatalos kivonat (PDF)

Ha csatlakozni szeretnél

A Szakszövetség tagja lehet minden sportszervezet, amely a Szakszövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A Szakszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szakszövetség Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A csatlakozó sportszervezetnek ki kell tölteni a csatlakozási kérelmet, mellékelnie kell az Alapszabályát és a 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az esetleges képviselői meghatalmazást.

Belépési szándéknyilatkozat (PDF)

Meghatalmazás melléklet (PDF)

Sportolói igazolás kérelem (PDF)

Hozzászólások lezárva.