A Magyar Grappling Szövetség megalakulása

Beküldve: | Kategória: Aktuális.

A szövetség emblémája

A szövetség emblémája

2017. április 29.-én Kecelen megalakult a Magyar Grappling Szövetség. 14 sportegyesület alapította meg. A Fővárosi Törvényszék október 30-án bejegyezte. Ezzel ötéves fejlődési folyamat végére került pont és egy új időszak kezdődött el. Elkezdődhet a szervezett sportágfejlesztés az állami szervekkel való szoros együttműködésben.

A Törvényszék országos sportági szakszövetségként jegyezte be, amely a legtöbb jogot adja és a legtöbb kötelezettséget írja elő a Szövetségnek. A munka magas szinten való elvégzésének záloga a Szövetség tagegyesületeinek és tisztségviselőinek a munkája. A szövetség kötelessége minden egyesület felvétele, mely a szövetség Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A Magyar Grappling Szövetség alapító tagjai:
Global Grappling Egyesület
Tatami Centrum Sportegyesület
Bocfölde Sport Egyesülete
Bugaci Futóhomok Ifjúsági Egyesület
Szegedi Küzdősport Klub
Harcosok Csapata Sportegyesület
FOX Küzdősport Sportegyesület
KOKO FIGHT CLUB Sportegyesület
Isaszegi Sportegyesület
Központi Budo Akadémia Sportegyesület
Bács-Team Harcművészeti Klub
Zen Mushin Do Harcművészeti Egyesület
Dorogi Nehézatlétikai Club
Növényi Sport Akadémia

A szakszövetség tisztségviselői:
Kovács Gábor (elnök, képviselő)
Vancsik Nándor (elnökhelyettes)
Lakatos Sándor (elnökhelyettes)
dr. Boromisza Péter (titkár)
Berkes László (gazdasági vezető, képviselő)
Merkert Zoltán (elnökségi tag)
Sós György (elnökségi tag)
dr. Szilágyi Dávid (Felügyelő Bizottság elnöke)

A Magyar Grappling Szövetség ezentúl saját jogon rendezi meg a Grappling Magyar Bajnokságot és a Diákolimpiát, a nemzetközi versenyekre a kvalifikációt, állítja össze a Nemzeti Válogatottat. A szövetség legfőbb értékei a tisztelet, a csapatmunka és a szakmaiság. A szövetség hitvallását jól kifejezi a küldetésnyilatkozata.

Küldetésnyilatkozat

A Magyar Grappling Szövetség – mint törvény által, állami feladatokkal és speciális jogosítványokkal felruházott sportági szakszövetség -, összefogja, irányítja, szervezi és fejleszti a sportág iránt érdeklődő közösséget.

Helyi és országos versenyeket szervez, válogatottat működtet, nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőségeket teremt, ezáltal is biztosítja a versenyzők és klubjaik magas szintű és folyamatos fejlődését, integrálva más küzdősport ágazatok érdeklődő tagjait is.

A Szövetség tagjait az a kiemelt cél vezérli, hogy a grappling, mint sport, széles körben terjedjen el, művelői egyéni fejlődéséhez is – mind fizikai, mind szellemi téren – biztos alapot és kiváló eszközt nyújtson, akár élethosszig tartó tömegsportról, akár versenysportról legyen szó.

Kapcsolataink ápolásával, innovatív rendszereink, szervezett és tudatos együttműködésünk fejlesztésével, bíróink, edzőink képzésével, a versenyzői és egyesületi igényeket szem előtt tartva, nyitottan, összefogással segítjük tagjainkat egyesületi céljaik és kimagasló eredmények eléréséhez.

Hiszünk abban, hogy küldetésünk megvalósításának záloga az egymás iránti őszinteség és tisztelet, a csapatmunka és a magas szintű szakmaiság.

Pillanatkép az idei Magyar Bajnokságról

Pillanatkép az idei Magyar Bajnokságról

A Magyar Grappling Szövetség Alapszabálya (PDF)

Ha csatlakozni szeretnél

A Szakszövetség tagja lehet minden sportszervezet, amely a Szakszövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A Szakszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a Szakszövetség Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, és a felvételhez jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.

A csatlakozó sportszervezetnek ki kell tölteni a csatlakozási kérelmet, mellékelnie kell az Alapszabályát és a 30 napnál nem régebbi kivonatát, valamint az esetleges képviselői meghatalmazást.

Csatlakozási kérelem (PDF)

Hozzászólások lezárva.